22 વર્ષ પછી કોઈ મહિલાને મળ્યો દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ, આશા પારેખ પહેલા 6 મહિલાઓને મળ્યો છે એવોર્ડ

આશા પારેખના જન્મદિવસ પહેલા જ તેમને તેમના જીવનની સૌથી મોટી ભેટ મળી છે. પીઢ અભિનેત્રી આશાને…

સમ્રાટ અકબરે તેના બહાદુર ચિત્તાને એવોર્ડ આપ્યો, તેને અન્ય ચિત્તાઓનો સરદાર બનાવ્યો

એકવાર ચિત્તરંજન નામનો એક રાજવી ચિત્ત શિકારના મેદાનમાં હરણની પાછળ છોડી ગયો ત્યારે તેની સામે પચીસ…

આઝાદીના એક વર્ષ પહેલા ભારતમાં કયા સંજોગોમાં ‘વચગાળાની સરકાર’ની રચના કરવામાં આવી હતી?

ભારતની આઝાદી મેળવવાનો નિર્ણય 1946માં જ લેવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ સત્તાના હસ્તાંતરણની પ્રક્રિયાને સુનિશ્ચિત કરતી વખતે,…

પ્રેમ નું ગણિત

ટીવી બંધ કરીને રાજ તેના બેડરૂમ તરફ ગયો. જયારે તેને બેડરૂમનો દરવાજો ખોલ્યો, ત્યારે આશ્ચર્ય સાથે…

સંસ્કાર

જય ના કાન માં સવાર થી જ હિરલ ના શબ્દો ગુંજતા હતા….’ આપણે બંને અને મમ્મી…

શ્રીકૃષ્ણ અને વાંસળી

બે –ત્રણ દિવસથી શેરીમાથી રોજ સવારે આઠ વાગ્યે કોઈ ફેરિયો વાંસળી વગાડતો પસાર થાય છે. એવી…

જો જળ હોય બનવાનું તો…

  જો જળ હોય બનવાનું તો બે બુંદ જ બનાવજે, જે ટપકી જાય આંખોમાંથી. બાકી દરિયો…