જોયું ? આમ બેટરી પકડાય !!

એક ભાઇને ત્યાં વરસાદ માં રાત્રે ઉપરના રૂમ નું તાળું નહોતું ખુલતું.

એમના પત્ની એ કહ્યું : ચાલો ને જરા સાથે, તાળું નથી ખુલતું.

સાથે બેટરી લઇને બંને નિકળ્યા.

પત્ની એ કહ્યું : લો, બેટરી પકડો.

પતિ બેટરી પકડીને ઉભો રહ્યો.

પત્ની એ દસેક મિનિટ સુધી ટ્રાય કરી, પણ લોક ન ખુલ્યું.

પછી પતિએ જોયું કે એ ઉંધી ચાવી લગાવતી હતી.

છતાં એ કાંઈ બોલ્યો નહીં. ફક્ત એટલું કીધું કે લાવ, હું ટ્રાય કરૂં.

એણે પત્ની ને ટોર્ચ આપી અને એક જ ઝટકે તાળું ખોલી નાખ્યું અને પછી પત્ની સામે જોયું.

એટલે પત્ની એ ગુસ્સાથી એની સામે જોયું અને કહ્યું :

“જોયું ? આમ બેટરી પકડાય . . . .”

😄😄😂😂🤪😜

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *