વર્લ્ડ હાર્ટ ડે 2022: જો તમે તમારા મોંમાં આ નિશાની જુઓ છો, તો ટૂંક સમયમાં આવી શકે છે હાર્ટ એટેક!

હાર્ટ હેલ્થ અને ઓરલ હેલ્થ: દર વર્ષે 29 સપ્ટેમ્બરે ‘વર્લ્ડ હાર્ટ ડે’ ઉજવવામાં આવે છે. દર…