ઇગા સ્વિયાટેકે યુએસ ઓપન 2022માં તાજ જીત્યો, જબરને હરાવી ત્રીજો ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીત્યું

યુએસ ઓપન 2022 મહિલા સિંગલ્સ ફાઇનલમાં વિશ્વની નંબર વન ટેનિસ ખેલાડી ઇંગા સ્વિયાટેકે યુએસ ઓપન 2022નું…