યુક્રેન વિખેરાઈ જશે! પુતિન આવતીકાલે રશિયામાં યુક્રેનના 4 પ્રદેશોનો સમાવેશ કરશે, લોકમત પછી નિર્ણય

રશિયાએ હાલમાં જ યુક્રેનના 4 પ્રાંતોમાં જનમત સંપન્ન કર્યો છે અને હવે તેઓ શુક્રવારે રશિયામાં સામેલ…