ચિતાની ઝડપે દોડતો ટાટા ગ્રુપનો આ સ્ટોક ત્રણ મહિનામાં બમણો થયો, શું છે કંપનીનો બિઝનેસ?

ટાટા જૂથનો આ સ્ટોક છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં 110% થી વધુ વૃદ્ધિ સાથે મલ્ટિબેગર સ્ટોક બની ગયો…