પોલીસ અને એજન્સીઓ સોશિયલ મીડિયામાંથી વાંધાજનક સામગ્રીને કેવી રીતે દૂર કરે છે

ચંદીગઢ યુનિવર્સિટીમાં જે રીતે વિદ્યાર્થિનીઓના વાંધાજનક વીડિયોનો મામલો સામે આવ્યો છે, પોલીસ સામાન્ય રીતે શું કરે…