Russia vs Ukraine News

યુક્રેનના ડોનેટ્સ્ક પ્રદેશમાં ક્રેમેટોર્સ્ક પર રશિયન મિસાઇલ હડતાલ પછી મૃત્યુની સંખ્યા વધીને ત્રણ થઈ ગઈ છે.…