રોજર ફેડરરે ટેનિસમાંથી નિવૃત્તિ લીધી, 20 ગ્રાન્ડ સ્લેમનો વિજેતા છે; કહ્યું- લેવર કપ મારી છેલ્લી ઇવેન્ટ છે

રોજર ફેડરરે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. ટેનિસ ખેલાડી રોજર ફેડરરે ટેનિસમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેણે એક…