નથિંગ ફોન 1 નો ધમાકો, 20 દિવસમાં ફ્લિપકાર્ટ પર એક લાખથી વધુ ફોન વેચાયા

નથિંગ ફોન 1 એ માત્ર 20 દિવસમાં ફ્લિપકાર્ટ દ્વારા એક લાખથી વધુ ફોન વેચ્યા છે. નથિંગ…