મેક ઈન ઈન્ડિયા હેઠળ બનાવવામાં આવ્યું હતું મિસાઈલનું ‘માઈન્ડ’, હવે દુનિયાને પણ બતાવશે તેની તાકાત, જાણો ખાસિયત

આ મિસાઈલનું મગજ એટલે કે મેક ઈન ઈન્ડિયા હેઠળ બનાવવામાં આવેલ ‘ફેઝ કંટ્રોલ મોડ્યુલ’ પ્રથમ વખત…