વોટ્સએપ પર ચેટ્સ ઈમ્પોર્ટ કરવી વધુ સરળ બનશે, નવા ફીચર પર કામ શરૂ થયું

મેટા-માલિકીનું WhatsApp એવા ફીચર પર કામ કરી રહ્યું છે જે યુઝર્સને બેકઅપ લેવાનું સરળ બનાવશે. હાલમાં,…