ભારતીય રેલ્વે: નવરાત્રિ દરમિયાન ટ્રેનોમાં ફાસ્ટ ફૂડ ના બદલે, તમે ઉપવાસની પ્લેટ મંગાવી શકશો

ભારતીય રેલ્વે: પ્લેટ માંગવા માટે, મુસાફરોએ 1323 પર કૉલ કરીને ઓર્ડર આપવો પડશે. થોડી જ વારમાં…