મહિલા એશિયા કપઃ ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે હરમનપ્રીત કૌરની ખાસ યોજના

હરમનપ્રીત કૌરે કહ્યું કે, “અમે એવા ઘણા ક્ષેત્રો છે જેના પર અમે કામ કરી શકીએ છીએ.…