પિક્ચર ફ્લોપ, તો ખોટ શૂન્ય કેવી રીતે? દર્શકો સિવાય ફિલ્મો ક્યાંથી કમાણી કરે છે તે જાણો

ભૂતકાળમાં, દર્શકોને ન તો બોલિવૂડનો રોમાન્સ, ન ડ્રામા, ન એક્શન કે કોમેડી ગમતી હતી. ‘ભૂલ ભુલૈયા…