ડીઝલ કે પેટ્રોલ? જાણો કઈ કાર તમારા માટે વધુ સારો વિકલ્પ છે, ખરીદ્યા પછી તેની કિંમત શું હશે

કાર ખરીદતા પહેલા એ જાણવું જરૂરી છે કે તમારી રોજની મુસાફરી કેટલા કિલોમીટર છે. જો તમે…