શું હરમનપ્રીત કૌરે દીપ્તિ શર્માના બોલ પર ‘માંકડ’ રનઆઉટ ની સ્ક્રિપ્ટ લખી હતી?

જ્યારે દીપ્તિ શર્મા બોલિંગ કરવા આગળ વધી ત્યારે ડીન બોલ ફેંકી શકે તે પહેલા જ બોલિંગ…