‘હું નાપાક ચીન કરતાં ભારતમાં જ મરીશ…’ દલાઈ લામાએ આવું કેમ કહ્યું? જાણો

તિબેટના આધ્યાત્મિક નેતા દલાઈ લામાએ ગુરુવારે કહ્યું હતું કે તેઓ નાપાક ચીની સેના દ્વારા પકડવાને બદલે…