ભવ્ય બેંગ્લોર વિશેની અજીબ બાબતો જે વરસાદથી કંટાળી ગયેલા શહેરનું વાસ્તવિક ચિત્ર જણાવશે

દેશભરમાં વરસાદની મોસમ ચાલી રહી છે, પરંતુ તે જ સમયે, બેંગલુરુમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં વરસાદે જે…