શા માટે 19 વર્ષની અંકિતા ભંડારીની હત્યા કરવામાં આવી? ઉત્તરાખંડના DGPનો મોટો ખુલાસો

પોલીસે અંકિતા ભંડારીની હત્યા માટે રિસોર્ટ ઓપરેટર પુલકિત આર્ય, મેનેજર સૌરભ ભાસ્કર અને આસિસ્ટન્ટ મેનેજર અંકિત…